mail: karlo.bezak@gmail.com


Topološka dimenzija šume

Dr. sc. Karlo Bezak

Rođen 4. veljače 1945. godine u Loboru. Diplomirao 15. rujna 1971. na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao 21. svibnja 1981. Doktorirao 15. svibnja 1990. godine.
Izbori u znanstveno istraživačka zvanja: znanstveni suradnik 1990., viši znanstveni suradnik 1993. i 1998. godine. Znanstveno područje: biotehničke znanosti, znanstveno polje šumarstvo; znanstvena grana uređivanje i zaštita šuma. Matični broj istraživača: 3433
Od 1973. do 1991. godine radio u odjelu za Tipologiju šuma, Šumarski institut, Jastrebarsko, na radnom mjestu znanstveni asistent. Od 1991. do 1997. godine radio u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske na službeničkom mjestu viši savjetnik za uređivanje šuma. Godine 1997. otvorio obrt "KARLO BEZAK, primijenjena istraživanja, usluge u šumarstvu i lovstvu. Od 2001. radio u Direkciji, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, na radnom mjestu stručni suradnik za uređivanje šuma.
Od 4. veljače 2010. godine u starosnoj mirovini.
Kvalitativno proučava nestabilno neperiodično ponašanje rasta i razvoja šuma u determinističkim nelinearnim dinamičkim sustavima. Teorijom kaosa i teorijom disipativnih struktura osvjetljava problem sušenja šuma. Redukcionističkim i holističkim pristupom postavlja kompleksne jednadžbe rasta i razvoja šuma. Kompleksne jednadžbe preslikavaju rast i razvoj šuma u šest dimenzija. Tri su prostorne, četvrta je vrijeme, peta je brzina, a šesta dimenzija diskretno je skrivena u titrajnom sustavu. Kompleksne jednadžbe rasta i razvoja šuma kvalitativni su alati za izmjeru brzine rasta šume, dijagnozu stabilnosti šume, numeričko bonitiranje staništa, nelinearnu dendrokronologiju šuma, konstrukciju kompleksnog vektorskog prostora rasta i prirasta, konstrukciju prirasno-prihodnih tablica i standardnih jednoulaznih volumnih tablica.
Spoznajama o sveobuhvatnoj zakonitosti rasta i razvoja šuma postavlja model nelinearnog dinamičkog sustava održivog gospodarenja i zaštite šuma.